فیلتر ها
بستن
اجرای برنامه های کوهنوردی، سنگنوردی، آموزشی، دوچرخه سواری و گلگشت های خانوادگی

QR-Code

گروه کوهنوردان جوان اسلامشهر، وبسایت گروه کوهنوردی، سنگنوردی، دوچرخه سواری، اجرای برنامه های کوهنوردی، سنگنوردی، آموزشی، دوچرخه سواری و گلگشت های خانوادگی، صخره نوردی، گلگشت خانوادگی، برنامه زمستانه، برنامه تابستانه، کوهنوردی، آموزش، اخبار و اطلاعیه، برگزاری دوره های آموزش مقدماتی، برگزاری دوره های آموزش پیشرفته، برگزاری دوره های آموزش یخ و برف، برگزاری دوره های آموزش مربیگری، برگزاری دوره های آموزش هواشناسی، برنامه یک روزه، برنامه دو روزه، کوهپیمایی

http://www.KohnavardaneJavan.com

مشخصات محصول
نام فروشگاه

گروه کوهنوردان جوان اسلامشهر

شرح فعالیت

گروه کوهنوردان جوان اسلامشهر، وبسایت گروه کوهنوردی، اجرای برنامه های کوهنوردی، سنگنوردی، آموزشی، دوچرخه سواری و گلگشت های خانوادگی، سنگنوردی، دوچرخه سواری، صخره نوردی، گلگشت خانوادگی، برنامه زمستانه، برنامه تابستانه، کوهنوردی، آموزش، اخبار و اطلاعیه، برگزاری دوره های آموزش مقدماتی، برگزاری دوره های آموزش پیشرفته، برگزاری دوره های آموزش یخ و برف، برگزاری دوره های آموزش مربیگری، برگزاری دوره های آموزش هواشناسی، برنامه یک روزه، برنامه دو روزه، کوهپیمایی

آدرس اینترنتی

http://www.KohnavardaneJavan.com

فروش این محصول به پایان رسیده است
مشخصات محصول
نام فروشگاه

گروه کوهنوردان جوان اسلامشهر

شرح فعالیت

گروه کوهنوردان جوان اسلامشهر، وبسایت گروه کوهنوردی، اجرای برنامه های کوهنوردی، سنگنوردی، آموزشی، دوچرخه سواری و گلگشت های خانوادگی، سنگنوردی، دوچرخه سواری، صخره نوردی، گلگشت خانوادگی، برنامه زمستانه، برنامه تابستانه، کوهنوردی، آموزش، اخبار و اطلاعیه، برگزاری دوره های آموزش مقدماتی، برگزاری دوره های آموزش پیشرفته، برگزاری دوره های آموزش یخ و برف، برگزاری دوره های آموزش مربیگری، برگزاری دوره های آموزش هواشناسی، برنامه یک روزه، برنامه دو روزه، کوهپیمایی

آدرس اینترنتی

http://www.KohnavardaneJavan.com